• 01:31 - 04/09/2015

    Giúp cho DN chế biến thực phẩm nói chung và thúc đẩy mảng công nghiệp đóng gói, bao bì… có điều kiện nâng cao giá trị các sản phẩm xuất khẩu bằng công nghệ hiện đại,...

     

  • 09:18 - 03/09/2015

    Chúng ta đã biết những tác hại của những chiếc túi nion đối với sức khỏe con người và môi trường sống của con người. Và người ta đang cố gắng tìm ra những giải pháp thay thế để hạn chế sử dụng túi nilon. 

  • 09:06 - 28/08/2015

    Chỉ số bán lẻ duy trì đà phục hồi sẽ cộng hưởng đến những ngành công nghiệp phụ trợ như bao bì. Không chỉ đầu ra, mà các yếu tố đầu vào cũng đem lại nhiều thuận lợi cho ngành bao bì.